Zastavenie na jednu oťaž/ ONE REIN STOP

23.02.2018

Tréning detí

Zastavenie na jednu oťaž. Keď si prvý krát sadneme na koňa, je jedna najdôležitejšia vec, ktorú sa musíme naučiť ako prvé a to zastaviť koňa, keď stratíme nad ním kontrolu. Najprv sa učíme pracovať s oťažami v stoji koňa, potom v kroku, potom v kluse a nakoniec v cvale.