Cvičenie na rešpekt koňa - "CIRCLE DRIVING"

24.02.2018

Cvičenie, ktoré pomôže prehĺbiť rešpekt koňa. Toto cvičenie je už trošku náročnejšie a je vhodné s ním začať, keď má kôň za sebou základnú prácu v kruhovej ohrade, chápe náš osobný priestor, vie pracovať na lonžke, zvláda ustúpenie zadkom, ustúpenie predkom a chápe obrat.

Pretože v tomto cvičení tieto cviky spojíme do jedného celku.