Ako naučiť koňa nastúpiť do vozíka

23.02.2018

Ako prvý základný cvik, kde koňa pripravujeme na nastúpenie do vozíka a nie len to, tento cvik budeme využívať aj pri posielaní koňa, aby prešiel cez dvere a iné. Dôležité je koňa naučiť prejsť cez úzke priestory. Kone sa cez takéto priestory boja prejsť a preto je dôležité im ukázať, že to nie je žiadna veda.